Home

Welkom op de website van Spoorzone.

De bedrijven in ’s-Hertogenbosch zijn goed georganiseerd. Ieder bedrijventerrein heeft een eigen bedrijfsterreinvereniging met als doel de kwaliteit op het bedrijventerrein te bewaken en problemen op het terrein te signaleren en op te pakken. Spoorzone is één van deze bedrijfsterreinverenigingen en omvat de deelgebieden aan weerszijden van het spoor (Boschveld, Paleiskwartier, Tramkade, Vughterpoort, Willemspoort en 't Zand). In ons gebied komen Ondernemers, Onderwijs en  Overheid  werkelijk fysiek samen en hebben we een unieke ligging ten opzichte van de historische binnenstad. Belangrijke aandachtspunten van de stad zoals AgriFood, big data en toekomstige stedenbouw komen hier samen. Dat brengt veel specifieke  uitdagingen, vraagstukken en kansen met zich mee.  De oude en nieuwe gebiedsontwikkelingen liggen aan elkaar geregen, waardoor we zowel stedenbouwkundig als qua bevolking  een van de meest diverse bedrijfsterreinen zijn in onze stad.  


Wat doet Spoorzone? 

  • Komt op voor de belangen van haar leden.
  • Zit bovenop actuele ontwikkelingen.
  • Houdt leden op de hoogte van belangrijke gebiedsontwikkelingen.
  • Signaleert collectieve problemen zoals bereikbaarheid en vandalisme.
  • Is een spreekbuis naar en gesprekspartner voor instanties zoals de gemeente.
  • Regelt gunstige tarieven door gezamenlijke inkoop.
  • Last but not least: stimuleert contacten tussen leden door het organiseren van netwerkbijeenkomsten (bedrijfsbezoeken, workshops, netwerkborrels). 


Wat levert het u op?

Spoorzone biedt u een kans voor versteviging en verbreding van contacten met andere ondernemers op uw bedrijventerrein. Daarnaast profiteert u van voordelen van gezamenlijke inkoop en communiceert Spoorzone ontwikkelingen die uw bedrijf raken. U blijft dus op de hoogte van hetgeen op uw bedrijventerrein speelt en leeft.