Accountmanager gemeente

Elke bedrijventerreinvereniging heeft vanuit de gemeente een eigen accountmanager toegewezen gekregen. De accountmanager vormt als het ware een brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven. Hij treedt op als adviseur van het bestuur en is voor hen en de bedrijven in het gebied van Spoorzone binnen de gemeentelijke organisatie het centrale aanspreekpunt.

 

De accountmanager voor Spoorzone was jarenlang Leo Sedee. Medio 2018 is zijn taak overgenomen door Mike Klerkx. Om zijn rol binnen Spoorzone goed te kunnen vervullen, is Mike bij alle bestuursvergaderingen aanwezig.

 

Agenda

30 oktober 2019
14 november 2019