Accountmanager gemeente

Elke bedrijventerreinvereniging heeft vanuit de gemeente een eigen accountmanager toegewezen gekregen. De accountmanager vormt een brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven. Hij treedt op als adviseur van het bestuur en is voor hen en de bedrijven in het gebied van Spoorzone binnen de gemeentelijke organisatie het centrale aanspreekpunt.

 

De accountmanager voor Spoorzone is Mike Klerkx. Om zijn rol binnen Spoorzone goed te kunnen vervullen, is Mike bij alle bestuursvergaderingen aanwezig.