Agenda

Algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Spoorzone op 1 oktober 2020

Vanweg Corona wordt de ALV van Spoorzone dit jaar online gehouden.
De leden ontvangen begin september nog een uitnodiging met de juiste tijden.