Collectieve surveillance

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 's-Hertogenbosch (SBB) is in oktober 1994 opgericht als een gezamenlijk initiatief van de ondernemers in 's-Hertogenbosch, de politie en de gemeente 's-Hertogenbosch. In het stichtingsbestuur zijn alle partijen vertegenwoordigd.

 

De bedrijventerreinverenigingen hebben allen een zetel in het Algemeen Bestuur van de stichting. Namens Spoorzone zit Martien van den Bouwhuijsen in het bestuur. Hij is tevens voorzitter van SBB. De gemeente is vertegenwoordigd door de bedrijvencontactman. Vanuit de politie heeft een lid van het managementteam zitting in het bestuur.

 

Doel van de stichting is het verhogen van de veiligheid op de Bossche bedrijventerreinen door middel van preventieve mobiele surveillance.

 

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen

tel: 0900-6232244 / 073-6274175

info [at] sbbdenbosch.nl