Algemene ledenvergadering Ondernemersvereniging Spoorzone

donderdag, 1 oktober 2020

Vanwege Corona vindt de ALV van Onternemersvereniging Spoorzone dit jaar online plaats.
De leden ontvangen begin september een persoonlijke uitnodiging met de juiste tijden.