Ontbijtbijeenkomsten Strategische Personeels Planning (SPP)

dinsdag, 13 september 2016

U weet waar u naartoe wilt met uw bedrijf, maar gaat u daar ook komen met uw huidige personeelsbezetting? BZW en AgriFood Capital Werkt willen werkgevers in Noordoost-Brabant faciliteren om de bedrijfsstrategie en personeelsbeleid te integreren onder de noemer Strategische Personeels Planning (SPP). SPP is een innovatieve methode om beter inzicht te krijgen in uw toekomstige personeelsbehoefte, wendbaarder te worden en kosten te besparen. Wat zijn de kwalitatieve & kwantitatieve gevolgen van uw bedrijfsstrategie voor uw huidig en toekomstige personeel?

 

 

 

De juiste persoon op het goede moment op de juiste plaats
Door in te spelen op toekomstige in- en externe ontwikkelingen, uw bedrijfsstrategie hierop te baseren en daar de personeelswerving, het opleidingsniveau en aantal medewerkers op aan te passen, speelt uw bedrijf in op veranderingen en is het voorbereid op de toekomst. Onder de noemer strategische personeelsplanning (SPP) wordt – in navolging van een 10-tal pilotbedrijven, zoals: Verdijk Transport, Hutten, Zorggroep Elde, MSD, IBN, Kaal Masten, Helicon, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Goss Contiweb en RES – een tweede groep bedrijven de mogelijkheid geboden om met gratis ondersteuning te definiëren wat de (toekomstige) arbeidsmarktvraagstukken zijn. Op basis daarvan worden oplossingen voor de instroom (talentwerving en -behoud), doorstroom (duurzame inzetbaarheid, leercultuur) en uitstroom (mobiliteit) van personeel uitgewerkt en de kostenbesparingen en voordelen inzichtelijk gemaakt. 

"Het proces dwingt je tot nadenken en geeft inzicht in de personeelsbehoefte (kwalitatief en kwantitatief) op de middellange termijn", Twan Kempen, technisch directeur Hendriks Bouw en Ontwikkeling.

 

Ontbijtbijeenkomsten in de regio
Tijdens een 4-tal ontbijtbijeenkomsten in de regio Noordoost-Brabant nemen BZW en AgriFood Capital Werkt u mee in de meerwaarde van Strategische Personeels Planning voor de toekomst van uw bedrijf. Tijdens deze korte en krachtige bijeenkomsten nemen betrokkenen vanuit het programma en collega-ondernemers u mee in de voordelen en kansen die de koppeling tussen uw bedrijfsstrategie en de afstemming met personeelsbeleid u bieden. De ontbijtbijeenkomsten vinden telkens van 07.30– 09.30 uur plaats en wel op: 

 

  • dinsdag 20 september bij IBN te Uden
  • donderdag 22 september bij Dome X te Oss
  • dinsdag 27 september bij Goss Contiweb te Boxmeer  
  • woensdag 28 september bij Zorggroep Elde te Boxtel

 

“Wij zijn recent gestart en nog in de beginfase van dit traject. De eerste discussies die we met elkaar voeren omtrent de huidige vraag naar arbeid maken al duidelijk dat het proces van SPP ons gaat helpen om te komen van veronderstellingen naar onderbouwde keuzes op het gebied van in-, door-, en uitstroom van personeel”, Janneke van de Langerijt, HR Adviseur IBN

 

Zelf aan de slag met Strategische Personeels Planning

Vanaf september kunt u zelf ook aan de slag met Strategische Personeels Planning aan de hand van een website met daarop alle inzichten en bruikbare toepassingen. Aanvullend bieden wij maximaal 16 bedrijven ook door studenten van Avans Hogeschool ondersteunde trajecten aan in het kader van SPP. Meer informatie hierover treft u aan via bijgaande link. Als u zich wilt aanmelden als bedrijf voor een van de door Avans ondersteunde trajecten of meer info hierover wenst dan kunt u zich (aan)melden bij Jos van Asten E jvanasten [at] agrifoodcapital.nl
 

AANMELDEN Ontbijtbijeenkomsten

U kunt zich voor een ontbijtbijeenkomst aanmelden door een email te sturen naar artz [at] bzw.nl. Graag bij uw aanmelding de gewenste datum alsmede uw naw-gegevens vermelden.