Paardskerkhofweg herinrichten planning gewijzigd

donderdag, 1 december 2016

In augustus 2016 zijn we gestart met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte van de Paardskerkhofweg. Door onvoorziene omstandigheden gaan de werkzaamheden langer duren, dan we hadden verwacht. De werkzaamheden van fase 3 gaan tot eind februari 2017 duren. Zoals afgesproken informeert de aannemer de bewoners. In de bijlage de brief van de aannemer.

 

Voor vragen over dit project kun je terecht bij de projectleider van R&B, Hamid Azimi.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Antoinette Klarenbeek

 

Communicatie Realisatie en Beheer Openbare Ruimte | Gemeente ’s-Hertogenbosch |

tel. (073) 615 96 71

Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl

Werkdagen maandag (oneven weken), dinsdag en woensdag.

 

Downloads: