Stand van zaken ontwikkeling Spoorzone-gebied

vrijdag, 5 juli 2019

Sinds 2017 is de Gemeente 's-Hertogenbosch bezig met het verder ontwikkelen van de Spoorzone ’s-Hertogenbosch. Dit doet de gemeente op programmatische wijze samen met belanghebbenden in het gebied. Voor deze aanpak is gekozen, omdat men wil dat de de ontwikkelingen die de komende jaren spelen in het Spoorzone-gebied, elkaar versterken. 

 

Begin 2018 heeft de gemeenteraad de ontwikkelrichtingen en aanpak voor het programma Spoorzone ’s-Hertogenbosch vastgesteld. In het boekje ‘De stand van de Spoorzone’ laten men zien waar men nu staat en wat de komende tijd gaat spelen.