Projecten

Spoorzone participeert in projecten waarmee getracht wordt oplossingen te vinden voor collectieve problemen zoals:

 

•  Bereikbaarheid bedrijventerreinen

•  Veiligheid/vandalisme

•  Revitalisering in brede zin, inclusief promotie van het gebied

•  Parkeerproblematiek

•  Netheid en beheer van het eigen terrein en de openbare ruimte

•  Verkeersveiligheid en doorstroming

•  Relatie naar het woongebied

•  Milieuaspecten

 

Het bestuur van Spoorzone ziet er op toe dat de projecten optimaal worden uitgevoerd en de kwaliteit van de projecten wordt bewaakt.

Agenda

28 juni 2019
30 oktober 2019
14 november 2019