Projecten

Spoorzone participeert in projecten waarmee oplossingen worden gezocht voor collectieve problemen zoals:

 

•  Bereikbaarheid bedrijventerreinen

•  Veiligheid/vandalisme

•  Revitalisering in brede zin, inclusief promotie van het gebied

•  Parkeerproblematiek

•  Netheid en beheer van het eigen terrein en de openbare ruimte

•  Verkeersveiligheid en doorstroming

•  Relatie naar het woongebied

•  Milieuaspecten

 

Het bestuur van Spoorzone ziet er op toe dat de projecten optimaal worden uitgevoerd en de kwaliteit van de projecten wordt bewaakt.