VNO NCW Afdeling 's-Hertogenbosch

De bedrijventerreinverenigingen van ’s-Hertogenbosch behartigen ieder de specifieke belangen van hun terrein. Voor behartiging van gebiedsoverstijgende belangen is op initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch in 1991 een speciale stichting opgericht nl. Bedrijvenoverleg ’s-Hertogenbosch (Bos-H). De voorzitters van de bedrijfsterrein-verenigingen vormden het bestuur van Bos-H.

 

Met ingang van 1 januari 2010 hebben de besturen van Bos-H en de BZW 's-Hertogenbosch hun krachten gebundeld. Vanaf dat moment maken de voorzitters van de acht bedrijfsterreinverenigingen plus een aantal portefeuillehouders deel uit van het bestuur van BZW 's-Hertogenbosch.

 

Portefeuilles van BZW ’s-Hertogenbosch zijn:

 

  • Algemeen Economisch Beleid
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Ruimtelijke Ordening
  • Verkeer en Vervoer
  • Beveiliging/Parkmanagement
  • Maatschappelijk ondernemen/duurzaamheid
  • Nieuwe bedrijvigheid

 

Voor meer informatie zie BZW ’s-Hertogenbosch